شماره ۲۷

شماره بیست وهفتم ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه با مقالاتی در خصوص «سواد رسانه ای» منتشر شد.
از جمله مطالب شماره بیست وهفتم می توان به «تکنیک های جنگ روانی پوشش خبری انتخابات »، « تبیین مفهوم سواد رسانه ای وابعاد آن »، «نقش سواد رسانه ای در ارتقای امنیت عمومی شبکه های اجتماعی »،«نگاهی به اهمییت سواد رسانه ای در استفاده از تلفن همراه هوشمند»، «بازنمایی خانواده در سریال شبکه های ماهواره ای» اشاره کرد.
سرمقاله شماره بیست وهفتم مدیریت رسانه با عنوان «به بهانه حادثه ساختمان پلاسکو تهران» را دکتر سهیلا بورقانی فراهانی نگاشته است.