• دوره انتشار : ماهنامه
 • نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article). روش شناسی(Methodologies). کاربردی(Applied Article ). فنی (Technical Paper)
 • رتبه مجله: علمی – تخصصی
 • هزینه ارزیابی و ویراستاری : ندارد
 • نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی-کاغذی
 • نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و شماره انتشار ذکر می‌گردد
 • استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله
 • روش ارزیابی : دوسو ناشناس
 • حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : ۴ ماه
 • نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش ” تماس با ما ”
 • دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد.

 

 • تحلیل محتوای ۳۰ فیلم اجتماعی پرتماشاگر
  سینمای ایران  (۱۳۸۸ – ۱۳۹۷)

  نویسنده: محمدرضا مانی‌فر / زینت حاجی‌علی‌محمدی
  صفحه ۷ تا ۴۲ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • تأثیر رسانه‌های جمعی بر هویت ملی
  (موردی: رادیو و تلویزیون)

  نویسنده: فردین مصطفایی
  صفحه ۴۳ تا ۶۰ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • بررسی مقایسه‌ای از خبر
  در تلویزیون و فضای مجازی

  نویسنده: فاطمه محمدی سیجانی / مهدی نیک پور
  صفحه ۶۱ تا ۷۲ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

   

 • مدل عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق شبکه‌های اجتماعی
  سازمانی به منظور بهبود ساختار مدیریت دانش سازمانی
  در سازمان‌های اپراتور‌های کشور با روش تحلیل عاملی

  نویسنده: وحید قربانی / نادر شیخ الاسلامی
  صفحه ۷۳ تا ۹۶ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله