ارسال مقاله

خواهشمند است اطلاعات مقالات ارسالی خود را قبل از ارسال تکمیل فرمایید. به مقالاتی که اطلاعات اولیه آنها تکمیل نبوده و یا مطابق با ساختار نگارشی نشریه نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد؛ به همین منظور شیوه‌نامه ذیل را مطالعه نمایید. همچنین ضروری است تعهدنامه ذیل را چاپ و تکمیل نموده و اسکن آن را به همراه مقاله ارسال فرمایید.

از همکاری شما سپاسگزاریم.

دانلود تعهدنامه (نیازی به ارسال نیست، با علامتگذاری در ذیل، مفاد این تعهدنامه را قبول می کنید)

دانلود شیوه نامه

  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf.
    حداکثر 10 مگابایت