شماره ۲۵

توضیحات

از جمله مطالب شماره بیست و پنجم «مدیریت رسانه» می‌توان به «ترویج فرهنگ یادگیری و تغییر رویکرد مؤسسات آموزش عالی مجازی»، «رابطه تلگرام با بروز فردگرایی در خانواده‌ها»، «فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت رسانه» و «رهیافتی برای تدوین الگوی مدیریت رسانه از دیدگاه امام و رهبری» اشاره کرد.

سرمقاله شماره بیست و پنجم «مدیریت رسانه» با عنوان «تأثیر فناوری‌های نوین ارتباطی بر جنبش دانشجویی» را رامین شمسایی‌نیا نوشته است.

«مریم حق شناس»، «یوسف نجفی /دکتر لیلا نیرومند»، «رامین شمسایی‌نیا» و «رسول مهدی‌نژاد» مقالات این شماره از نشریه را به رشته تحریر درآورده‌اند.

همچنین یادداشتی از «بهمن علی‌بخشی» با عنوان «روابط عمومی به عنوان یک صنعت» در این شماره منتشر شده است.

در پایان نیز مقاله‌ای انگلیسی با عنوان « Understanding trust influencing factors in social media communication: A qualitative study» بازنشر شده است.