دسته‌بندی نشده

دکتر علی اکبر فرهنگی

دکتر علی اکبر فرهنگی در سال ۱۳۳۱ در طالقان چشم به جهان گشودند . ایشان دارای  فوق دکترای ارتباطات سازمانی از آمریکا ودو دکتری مدیریت علوم رفتاری کاربردی ورهبری آموزشی وارتباط اوهایو هستند.

دکتر فرهنگی در سال ۱۳۸۴ به دریافت جایزه ی چهره ی ماندگار نائل شده اند.

از جمله کتاب های تالیف شده توسط ایشان عبارتست از :

مدیریت رسانه به همراه دکتر صدیقه ببران

ارتباطات توسعه در جهان سوم دکتر علی اکبر فرهنگی- به همراه  ابوالفضل دانایی- رقیه جامع

ارتباطات غیر کلامی