دسته‌بندی نشده

دکتر سید مهدی شریفی

دکتر سید مهدی شریفی دکتری مدیریت منابع انسانی خود را در سال  ۱۳۹۱ کسب کرده است .بررسی عوامل موثر در برنامه سازی مطلوب با توجه به الگوی بومی مدیریت رسانه عنوان پایان نامه ایشان در ارشد و طراحی و تبیین مدل توسعه منابع انسانی جهت دستیابی به شهرت رسانه ای عنوان رساله ی ایشان در مقطع دکتری می باشد. ایشان در حال حاضر مدیر گروه مدیریت رسانه پردیس البرز می باشند.

روشندل اربطانی، طاهر و سیدمهدی شریفی. “از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه ای.”عنوان کتابیست که باهمکاری دکتر روشندل تالیف کرده اند.

جهت آگاهی از رزومه ی کامل ایشان می توانید پی دی اف زیر را دانلود نمایید:

resume dr sharifi