دسته‌بندی نشده

دکتر سیاوش صلواتیان

دکتر سیاوش صلواتیان متولد سال ۱۳۶۳ در همدان است. کارشناسی ارشد پیوسته خود را در رشته مدیریت صنعتی  با  دفاع از پایان نامه با موضوع «طراحی مدل نقش رسانه‌ها در مدیریت مرحله پیش از بحران»از دانشگاه امام صادق (ع)  ودکتری مدیریت رسانه را از دانشگاه آزاد اسلامی با دفاع از رساله  «الگوی نقش رسانه‌های محلی و ملی در مدیریت بلایای طبیعی ایران» واحد علوم تحقیقات اخذ کرده است . ازرسانه‌های نوین، مدیریت رسانه، تبلیغات در فضای مجازی به عنوان حوزه های مورد مطالعه وتحقیقاتی ایشان نام برده می شود.

از جمله تالیفات ایشان می توان به :

رسانه‌ها و مدیریت بحران (پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی)»، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)،

سه فصل از کتاب «جریان سازی سه پدیده رسانه ای» به اهتمام عبدالله بیچرانلو، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، ۱۳۹۰

«مدیریت رسانه‌ای بلایای طبیعی محلی: با رویکرد به نقش شبکه‌های استانی صداوسیما» به همراه علی اکبر فرهنگی، انتشارات دانشگاه صداوسیما، ۱۳۹۵

اشاره نمود.

جهت آگاهی از رزومه ی کامل ایشان می توانید پی دی اف زیر را دانلود نمایید:

resume dr salavatiyan