دسته‌بندی نشده

دکتر سیدمحمد دادگران

دکتر سید محمد دادگران متولد ۱۳۳۰ در شهر رشت می باشد. ایشان مدرک لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه تهران فوق لیسانس  جامعه شناسی خود را از دانشگاه سوربن پاریس ومدرک  دکترای روانشناسی اجتماعی را از دانشگاه سوربن کسب کرده اند.

از آثار تالیفی ایشان می توان به:

مبانی ارتباط جمعی

افکار عمومی ومعیارهای سنجش

روانشناسی اجتماعی

مبانی پژوهش در علوم اجتماعی

اشاره نمود.