دسته‌بندی نشده

نشست سیاستگذاری پیام‌های ارتباطی در انتخابات پیش رو

به گزارش روابط عمومی ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه، نشست سیاستگذاری پیام‌های ارتباطی در انتخابات پیش رو با سخنرانی دکتر محمدرضا اصنافی، مدیر سابق رسانه‌های برخط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. مهم‌ترین محورهای سخنرانی دکتر اصنافی در این نشست که به همت ماهنامه مدیریت رسانه در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی برگزار شد، به شرح زیر است:
– برخی صاحبنظران به ویژه بعد از انتخابات مجلس در سال ۹۴، نقش رسانه‌های اجتماعی را در عرصه سیاسی بسیار پررنگ می‌بینند و از «تلگرامیزه شدن» انتخابات صحبت می‌کنند. اما باید نقش این رسانه‌ها را با نگاهی واقع‌بینانه مورد کنکاش قرار دهیم.
– رسانه‌ها از جمله رسانه‌های اجتماعی نمی‌توانند در کوتاه مدت، واقعیتی سیاسی خلق کنند.
– شبکه‌های اجتماعی باید روی شبکه‌های واقعی در جامعه سوار شود تا کارکرد اجتماعی پیدا کند.
– اگر شبکه‌های واقعی وجود نداشته باشد، این رسانه‌ها در کوتاه مدت کارآیی ندارند؛ چنانچه در همان انتخابات دیدیم که تحلیل‌ها مبتنی بر این بود که تلگرام در انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران نقش داشت اما در مشهد چنین نقشی نداشت. دلیل این امر، عدم استفاده مردم مشهد از تلگرام نبود بلکه نبودن شبکه اجتماعی واقعی در آن شهر بود.
– رسانه‌ها می‌توانند با استفاده از «کاشت رسانه‌ای» در انتخابات اثرگذار باشند. یک جریان سیاسی در مدتی نزدیک به دو سال می‌تواند زمین بازی رسانه‌ای را حول کلیدواژه‌ای تعریف کند که نقطه قوت خود است و از آن در انتخابات بهره‌برداری نماید. البته ممکن است مصداق کاندیدای آن از نظر مردم متفاوت باشد اما آن کاشت رسانه‌ای در افکار عمومی شکل می‌گیرد. به طور مثال در انتخابات ۸۴، افکار عمومی دنبال عدالت بود و در سال ۹۲ سیاست خارجی محل مبارزه انتخاباتی بود.
در انتخابات سال ۹۶، توییتر به دلیل وجه غالب نخبگانی آن می‌تواند نقش مغز پیام در رسانه‌های اجتماعی را بازی کند و تلگرام کانال توزیع شایعه خواهد بود.
@mediamgt_ir