دسته‌بندی نشده

سرمقاله شماره ۲۷

سرمقاله ی شماره ۲۷ به قلم دکتر سهیلا فراهانی بورقانی نوشته شده است. در این سرمقاله می خوانیم که:
مشارکت فعال وارتقای شهروندی در عصر جهانی شدن نیازمند اموزش سواد رسانه ای است. «مارشال مک لوهان » اولین بار در سال ۱۹۶۵ اصطلاح سواد رسانه ای را به کار برد. او معتقد بود در دوره دهکده جهانی باید انسان ها به سواد جدیدی به نام سواد رسانه ای دست یابند. سواد رسانه ای فن وتکنیکی است که ما از طریق آن قادر می شویم به عنوان مخاطبی فعال وپویا با پیام های رسانه ای مواجه شویم به گونه ای که قدرت تعامل موثرتر وعمیق تر با لایه های مختلف پیام رسانه ای واستفاده صحیح تر از رسانه را مهیاتر سازد. سواد رسانه ای از چهار حیطه شناختی ، احساسی ، اخلاقی ، وزیباشناسی تکوین یافته است. این چهار حیطه بر دامنه متفاوتی از درک وفهم ما متمرکز است.

📚 جهت مطالعه این سر مقاله می توانید به خرید نسخه ی دیجیتال از «فیدیبو»، یا «کتابراه» و چاپی یا اشتراک از طریق سامانه زیر اقدام نمایید:
S.mediamgt.ir

با ما همراه شوید.
@mediamgt_ir