دسته‌بندی نشده

همایش ملی رسانه ، ارتباطات ، آموزش شهروندی(اسفند ۱۳۹۵)

خانم ملکیان دبیر اجرایی   همایش هدف این همایش را جمع آوری مقالاتی که کارکرد رسانه وارتباطات را تحت آموزش های شهروندی  بررسی کرده اند اعلام کرده است

شورای سیاست‌گذاری این همایش متشکل از احمد سیف رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، ولی خانی معاون دانشجویی این واحد، کیا معاون پژوهشی واحد،ساجالویی رئیس دانشکده علوم انسانی این واحد و ماندانا سمیعی است و علی‌اکبر فرهنگی، محمد سلطانی‌فر، تربتی و نیرومند اعضای کمیته علمی همایش را تشکیل می‌دهند.

 

محورهای همایش:

رسانه و آموزش های شهروندی
ارتباطات و آموزش های شهروندی
رسانه، ارتباطات و حقوق شهروندی
روابط عمومی و آموزش های شهروندی
مدیریت رسانه و آموزش های شهروندی
رسانه، ارتباطات و آموزش وظایف و تعهدات شهروندی
کنکاش مفهومی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
محورهای مدیریت در رسانه:
مدیریت عمومی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
مدیریت استراتژیک
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت آینده پژوهی
رفتار سازمانی

علاقه مندان می توانند تا ۲۰ بهمن ماه مقالات خود را به ادرس دومین همایش ملی رسانه ، ارتباطات وآموزش های شهروندی ارسال نمایند