دسته‌بندی نشده

آزمون دکتری مدیریت رسانه ۹۶

آزمون ورودی دکتری  در روز ۶/۱۲/۹۵ در یک نوبت برگزار شد

بر این اساس ضرایب  آزمون به صورت زیر بوده است:

زبان انگلیسی             

استعداد تحصیلی             

اختصاصی                                                

ضریب ۱                  ضریب ۱ ضریب ۴

 

نحوه ی پذیرش درازمون برگزار شده در سال ۹۶  دو مرحله ای بوده است .

مرحله اول آزمون متمرکز توسط سازمان سنجش در اسفند ماه برگزار شد  وپس از برگزاری آزمون ، کارنامه ای شامل ، نمرات خام ، تراز ، نمره کل و… در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت که داوطلبان مجاز به اقدام رشته بر اساس داوطلب کد رشته محل های حاضر اقدام به انتخاب به رشته نموده وبراساس کد رشته محل های انتخابی وحد نصاب آزمون که به هماهنگی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین می شود با توجه به سهمیه داوطلب به کد رشته محل های حائز حد نصاب معرفی خواهند شد.

پذیرش دانشجو بر اساس یکی از شیوه های ((آموزشی – پژوهشی )) و((پژوهش – محور))خواهد بود

تهیه پروپوزال

مصاحبه ی علمی

سوابق آموزشی – پژوهشی

آزمون متمرکز

شیوه پذیرش

۳۰ درصد ۲۰ درصد ۵۰ درصد آموزشی – پژوشی
۲۰ درصد ۳۰ درصد ۲۰ درصد ۵۰ درصد پژوهش محور

 

پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، براساس نتیجه سنجش عمومی(آزمون متمرکز)و نتیجه مصاحبه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آیین نامه های مربوط، اولویت کدرشته محل های انتخابی و ظرفیت اعلام شده و سهمیه داوطلب صورت خواهد گرفت. شایان ذکر است گزینش نهایی آزمون براساس معیارهای فوق انجام خواهد شد

 

در سال های گذشته دفترچه آزمون متعلق به تمام زیر شاخه های مدیریت می شد وداوطلبان پس از قبولی اقدام به انتخاب یکی از شاخه های مدیریت می کردند. به همین علت  دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه یا علوم ارتباطات با تلاش دوچندان خودشان را برای رقابت با دانشجویان دیگر هم چون مدیریت بازرگانی و… آماده می کردند اما خوشبختانه امسال ازمون اختصاصی تر شده وباید در اولین گام رشته ی مورد نظر خودتان را انتخاب کنید .

در آزمون سال ۹۶ کد   ۲۱۶۶ با عنوان مدیریت شامل  دو رشته ی مدیریت  پیشگیری از جرم ومدیریت رسانه ای می باشد..