دسته‌بندی نشده

کارشناسی ارشدمدیریت رسانه

هدف اساسی که وزارت علوم برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه تعریف کرده است به صورت زیر است: هدف اساسی این دوره ، تربیت مدیران ومسئولان متخصص رسانه ای که افزون بر مدیریت بخش های مختلف تشکیلات را دیو تلویزیونی داخل وخارج بتوانند در راهبری تشکیلات خبرگزاری ها ، موسسات نشر کتاب ، خانه های فرهنگ ،مراکز سمعی بصری ودفاتر موسسات سینمیی مطبوعاتی مستقر در سفارتخانه ها ایفای نقش نماینده وعهد دار مسئولیت شوند. تعداد واحد های درسی  در این دوره در مقطع ارشد ۳۲ واحد در نظر گرفته شده است است: دروس پیش نیاز ۲۴ واحد دروس اختصاصی ۲۷ واحد دروس اختیاری۵   دروس اختصاصی شامل: نظریه های انتقادی در ارتباط جمعی(۳) ارتباطات بین الملل ومیان فرهنگی(۳) حقوق بین الملل ارتباط جمعی(۳) مدیریت ارتباط ورفتار سازمانی(۳) مدیریت اسلامی(۲) مدیریت استراتژیک (۲) مدیریت رسانه یک  (۲) مدیریت رسانه دو(۳) – روش تحقیق(۲) زبان تخصصی (۲) پایان نامه (۴) می باشد هم چنین باید ۵ واحد دروس اختیاری که در دانشگاه های مختلف متقاوت است بگذرانید