دسته‌بندی نشده

تفکر و سواد رسانه‌ای؛ یک کتاب، دو دیدگاه

اشاره: بهاره جلالوند- رادیو،‌ تلویزیون ، انواع و اقسام مجله ، روزنامه‌، شبکه‌های اجتماعی و…، هر روز که می‌گذرد، تعداد رسانه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود و انتخاب برای مخاطب سخت تر خواهد شد. هر یک از رسانه‌ها،  به طرق مختلف می‌کوشند که مخاطب بیشتری را جذب کنند. در چنین شرایطی قدرت انتخاب و گزینش‌‌گری مخاطب، بستگی به شناخت و آگاهی او از رسانه ها، اهداف، مدیریت، مالکیت،  محتوا و شگردها و تکنیک‌ های آنها دارد. دستیابی به چنین شناخت و آگاهی انتقادی نسبت به رسانه ها و مدیریت افراد بر رژیم رسانه‌‌ای خود را “سواد رسانه‌ای” ‌ می‌گویند. در دنیای رسانه‌‌ای شده امروز که از کار، تفریح، تحصیل گرفته تا حتی ازدواج و تشکیل خانواده در بستر رسانه ها به وقوع می‌پیوندد و بطور خلاصه از تولد تا مرگ  با رسانه ها سر وکار داریم ، سواد رسانه‌ای یکی از ضروریات مهم زندگی است. به همین دلیل بسیاری از کشورها از سال ها پیش موضوع سواد رسانه‌‌ای را در سرفصل های رسمی برنامه های آموزشی خود وارد کرده اند. آموزش و پرورش ایران نیزکه از سال    ۱۳۹۱ برخی مباحث مربوط به آشنایی و شناخت رسانه ها را در کتاب های درسی گنجانده بود ،امسال با تثبیت سواد رسانه‌‌ای در سرفصل های اختیاری درسی پایه دهم و تالیف کتاب تفکر و سواد رسانه‌‌ای گام مهمی در این زمینه برداشته ؛ اما این تلاش آموزش و پرورش با نقد و نظرهایی نیز به ویژه از سوی محافل علمی و آکادمیک رشته ارتباطات و نیز رسانه ها و روزنامه نگاران همراه بوده است. این مباحث و نقد و نظرها موجب تشکیل جلسه ای در دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران، ازسوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و «شفقنا رسانه»، سایت تخصصی ارتباطات و روزنامه نگاری شد. «دکتر محمود امانی تهرانی»  مدیر کل دفتر تالیف کتاب‌های درسی، «دکتر حسینعلی افخمی» عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات  دانشگاه علامه طباطبایی و «امیر یزدیان» دانشجوی دکترای رشته ارتباطات در آن حضور داشتند. این میزگرد را دکتر هادی خانیکی استاد دانشکده ارتباطات  دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برعهده داشت. آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد گزیده ای از مباحث مطرح شده در این نشست است.