دسته‌بندی نشده

تغییر ادرس سایت ماهنامه مدیریت رسانه

ماهنامه مدیریت رسانه جهت سهولت در دسترسى شما مخاطبان به سایت این نشریه، ادرس قبلى خود را تغییر و به ادرس جدید www.mediamgt.ir انتقال یافت .
همچنین رایانامه ماهنامه مدیریت رسانه جهت دریافت مقالات به ادرس info@mediamgt.ir تغییر یافت.
لازم به ذکر است مقالات دریافتى تا تاریخ ١۶ فروردین به ادرس ایمیل قبلى مطالعه شده‌است و احتیاج به ارسال مجدد به ادرس جدید نمی‌باشد.