دسته‌بندی نشده

انتشار فراخوان مقالات شماره سیزدهم «مدیریت رسانه»

به گزارش روابط عمومی ماهنامه علمی-تخصصی مدیریت رسانه، دبیرخانه این ماهنامه از دانشجویان، اساتید و پژوهشگران عرصه مدیریت رسانه، دعوت می‌کند تا مقالات خود را برای انتشار در شماره سیزدهم«مدیریت رسانه» به دبیرخانه این نشریه ارسال کنند.

شماره سیزدهم ماهنامه تخصصی «مدیریت رسانه»، انتهای مردادماه منتشر خواهد شد.

بنابر این گزارش علاقمندان می‌توانند مقالات مرتبط با موضوع «مدیریت رسانه» را حداکثر تا ۱۶مردادماه ۱۳۹۴، جهت ارزیابی و ویراستاری به آدرس الکترونیکی نشریه به نشانی info@mediamanagement-mag.ir ارسال کنند.

مقالات تخصصی ارسالی باید دارای چکیده، واژگان کلیدی و شامل بر حداقل ۴۵۰۰ کلمه باشد.

علاقمندان می‌توانند شیوه‌نامه نگارش ماهنامه را در این آدرس مشاهده فرمایند.