دسته‌بندی نشده

«ارتباطات اقناعی» موضوع فراخوان دوازدهمین شماره «مدیریت رسانه»

به گزارش روابط عمومی ماهنامه علمی-تخصصی مدیریت رسانه، شماره دوازدهم این ماهنامه با موضوع «ارتباطات اقناعی و مدیریت رسانه»، پایان تیرماه ۹۴ منتشر خواهد شد.

براساس این گزارش، اساتید، دانشجویان و علاقمندان به حوزه مدیریت رسانه،‌ می‌توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴، جهت ارزیابی و ویراستاری به آدرس الکترونیکی نشریه به نشانی info@mediamanagement-mag.ir ارسال کنند.

مقالات تخصصی ارسالی باید دارای چکیده، واژگان کلیدی و شامل بر حداقل ۴۵۰۰ کلمه باشد.

علاقمندان می‌توانند شیوه‌نامه نگارش ماهنامه را در این آدرس مشاهده فرمایند.