صداوسیما

اولین دانشکده مجری رشته مدیریت رسانه ، دانشکده صداوسیما می باشد که از سال ۱۳۸۱ از طریق آزمون داخلی اقدام به جذب دانشجو نموده است در سال ۱۳۸۱هنوز به طور رسمی ، مصوب  علوم وتحقیقات وفناوری نبوده است. دانشکده در سال ۱۳۸۶ آخرین دوره دانشجویان رشته مدیریت رسانه از طریق آزمون داخلی را جذب کرده وپس از آن آزمون داخلی در این رشته برگزار نشد.

از آن جا که دانشکده صداوسیما زیر مجموعه سازمان صداوسیما ومتعلق به آن است . امتیازاتی برای کارمندان صداوسیما که در رشته مدیریت رسانه متقاضی می شوند در نظر می گیرد.

اساتیدی که در این دانشکده تدریس می کنند عبارتند از: دکتر علی عسگری، دکتر بنی هاشمی ، دکتر سیاوش صلواتیان ، دکتر بشیر حسینی ، دکتر خباز، دکتر غلامی و….

باکلیک روی اسم اساتید می توانید رزومه ی برخی از اساتید این دانشکده را مشاهده فرمایید.