دانشگاه تهران

دومین مجری مقطع کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ،دانشگاه تهران است که از سال ۱۳۸۷ اولین دوره این رشته را راه اندازی کرده وتاکنون ادامه دارد  ودر دو نوبت شبانه وروزانه دانشجو پذیرش می کند.

رشته ی مدیریت رسانه در مقطع دکتری  ابتدا در دانشگاه تهران راه اندازی شد .

اساتیدی که در دانشگاه تهران وپردیس های زیر مجموعه داتشگاه به تدریس می پردازند عبارت است از: دکتر طاهر روشندل ، دکتر مهدی شریفی، دکتر داتیس خواجه ئیان ،دکتر علی اکبر فرهنگی ،دکتر محمد رضا سعید آبادی ،دکترعبدالله گیویان دکتر عباس عباس پورو… با کلیک روی برنام اساتید می توانید رزومه ی  برخی از اساتید را مشاهده فرمایید.