• دوره انتشار : ماهنامه
 • نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article). روش شناسی(Methodologies). کاربردی(Applied Article ). فنی (Technical Paper)
 • رتبه مجله: علمی – تخصصی
 • هزینه ارزیابی و ویراستاری : ندارد
 • نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی-کاغذی
 • نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و شماره انتشار ذکر می‌گردد
 • استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله
 • روش ارزیابی : دوسو ناشناس
 • حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : ۴ ماه
 • نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش ” تماس با ما ”
 • دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

عناوین مقالات شماره جاری: شماره ۴۸، تیرماه ۱۳۹۹

 • فاصله گذاری اجتماعی از واقعیت تا خیال

  نویسنده:دکتر هاجر آصف
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • شناسایی عناصر موثر بر قیمت گذاری کتاب های الکترونیکی: بررسی متون

  نویسنده:اطهره نقدی نژاد، سپیده فهیمی فر
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • نشانه شناسی عکس خبری

  نویسنده:علیرضا عمادالدین
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 

 • «غیرسازی» در خبرگزاری های داخلی / تحلیل گفتمان خبرگزاری های دولتی و غیردولتی پیرامون سریال گاندو

  نویسنده:محمدرضا مانی فر
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 

 • «شما رسانه اید؛ تماشا کردن به مثابه بازاریابی در رسانه های اجتماعی»

  نویسنده:اران فیشر؛ ترجمه: محمدمجید شهبازی پور، محمدامین بهزادنسب
  صفحه …. تا …. ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله