• دوره انتشار : ماهنامه
 • نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article). روش شناسی(Methodologies). کاربردی(Applied Article ). فنی (Technical Paper)
 • رتبه مجله: علمی – تخصصی
 • هزینه ارزیابی و ویراستاری : ندارد
 • نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی-کاغذی
 • نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و شماره انتشار ذکر می‌گردد
 • استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله
 • روش ارزیابی : دوسو ناشناس
 • حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : ۴ ماه
 • نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش ” تماس با ما ”
 • دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد.

 

 • بررسی نقش تلگرام در ایران، اثرات فیلتر آن
  در جامعه و راهکارهای موجود

  نویسنده: محمد سلگی
  صفحه ۷ تا ۲۸ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • تعریف رسانه سنتی؛ افراط و تفریط

  نویسنده: محمدعلی تاجیک
  صفحه ۲۹ تا ۴۰ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • درآمدی بر نقش رسان ههای جمعی
  در توسعه ورزش همگانی

  نویسنده: مینا یمینی‌فیروز / مسعود یمینی‌فیروز
  صفحه ۴۱ تا ۵۰ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

   

 • چالش‌ها و مسائل مدیریتی رسانه های مکتوب
  با تأکید بر مطبوعات

  نویسنده: فاطمه تقوی رمضانی
  صفحه ۵۱ تا ۶۲ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

   

 • Computer Standards
  and Interfaces

  نویسنده: Joo Hyun Park, Hyun-Young Kim, Soon-Bum Lim
  صفحه ۶۳ تا ۷۶ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله