• دوره انتشار : ماهنامه
 • نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article). روش شناسی(Methodologies). کاربردی(Applied Article ). فنی (Technical Paper)
 • رتبه مجله: علمی – تخصصی
 • هزینه ارزیابی و ویراستاری : ندارد
 • نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی-کاغذی
 • نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و شماره انتشار ذکر می‌گردد
 • استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله
 • روش ارزیابی : دوسو ناشناس
 • حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : ۴ ماه
 • نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش ” تماس با ما ”
 • دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد.
 • نگاه بین‌المللی مدیران رسانه‌ای

  نویسنده: دکتر قاسم صفایی‌نژاد
  صفحه ۶ ؛ مشاهده سرمقاله ؛  دریافت اصل سرمقاله

 

 • تحلیل محتوای مطالب برنامه صبحگاهی
  «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان

  نویسنده: محمدرضا مانی‌فر
  صفحه ۷ تا ۴۰ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • بازی‌های رایانه‌ای:
  ابزاری برای یادگیری زبان دوم

  نویسنده: مینا یمینی فیروز / حسین ادبی فیروزجاه
  صفحه ۴۱ تا ۵۴ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • بررسی چگونگی بازنمایی سبک زندگی اقتصادی خانواده در رسانه (تلویزیون)

  نویسنده: امید درویشی / دکتر سیدعلی محمدرضوی
  صفحه ۵۵ تا ۶۸ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

   

 • هوش معنوی و ارتباطات

  نویسنده: رضا فضلعلی
  صفحه ۶۹ تا ۸۸ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

   

 • بازنمایی زبان معیار (روزمره)
  در رسانه‌های مدرن

  نویسنده: محدثه قاسم‌پور
  صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله