• دوره انتشار : ماهنامه
 • نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article). روش شناسی(Methodologies). کاربردی(Applied Article ). فنی (Technical Paper)
 • رتبه مجله: علمی – تخصصی
 • هزینه ارزیابی و ویراستاری : ندارد
 • نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی-کاغذی
 • نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و شماره انتشار ذکر می‌گردد
 • استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله
 • روش ارزیابی : دوسو ناشناس
 • حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : ۴ ماه
 • نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش ” تماس با ما ”
 • دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

عناوین مقالات شماره جاری: شماره ۴۹، شهریور ماه ۱۳۹۹

 • بررسی پوشــش خبری مقوله امیدآفرینی
  در برنامــه تلویزیونــی از سراســر ایــران _ شبکه خبر

  نویسنده: علی محمدبابایی / محمدنیک ملکی / هادی البرزی
  صفحه ۷ تا ۱۸ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • از تلویزیون سنتی به تلویزیون اجتماعی

  نویسنده: احتشام رشیدی / سودابه حسنی دخت
  صفحه ۱۹ تا ۲۷ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • جایگاه ظرفیت های تعزیه عاشورایی در برنامه سازی رادیو

  نویسنده:زهرا حاجی احمدی
  صفحه ۲۸ تا ۳۶ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • از حکمرانی بر پلتفرم تا حکمرانی پلتفرم؛ تحلیلی بر جنگ توئیتر و ترامپ

  نویسنده: ابراهیم محمدحسینی
  صفحه ۳۷ تا ۴۴ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • تأثیر سواد رسانه ای در تشخیص اخبار جعلی

  نویسنده:سودابه حسنی دخت
  صفحه ۴۵ تا ۵۵ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله

 

 • Correlates of particpation in e-book piracy on campus

  The writer: Byung Lee / Roy Fenoff / Seung Yeop Paekc
  صفحه ۵۷ تا ۶۸ ؛ مشاهده مقاله ؛  دریافت اصل مقاله